DEKOLLA

2018 / 2020

DEKOLLA

Beskrivning

UTVECKLA MIGRANTERS KÄNNEDOM OM DEN LOKALA ARBETSMARKNADEN
Att integrera sig i ett nytt samhälle kan vara en mycket lång process om inte mottagarlandet har en bra struktur för att behoven hos den nyanlände. Många nyanlända har av olika anledningar svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden och/eller i samhället, den nuvarande flykting situationen gör utmaningen ännu större. Hållbara strukturer i olika processer för integration (ex. utbildning) måste implementeras för att identifiera och minska antalet barriärer som krävs för att bli en del av samhället. Detta kan bli möjligt genom en ordentlig struktureringen av informella kanaler som kan få nyanlända att lära sig mer om den lokala arbetsmarknaden och den lokala näringslivsmiljön.
Projektets huvuduppgift kommer att vara att ge de informella pedagogerna nya kompetenser och kompetenser för att utveckla mer effektiva sätt att engagerande både migranter och det lokala näringslivet.

Mål

Huvudsyftet med projektet är att utveckla innovativa strategier för att involvera näringslivet i processen för att inkludera migranter i det lokala samhället.
De specifika målen är enligt följande:
1. Att skapa nätverk mellan migranter och företag
2. Att öka rekryteringsbasen för lokala företag
3. Att öka kunskapen och medvetenheten om dynamiken i den lokala näringsmiljön och arbetsmarknaden

Projektet kommer att involvera informella utbildare för nyanlända personer med annan etnisk bakgrund, asylsökande och flyktingar. Tjänstemän i lokala myndigheter, företrädare för näringslivet, flyktingar och asylsökande.

6

Tematiska Område

32

Alla Projekt

26

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.