DEKOLLA

2018 / 2021

DEKOLLA

Beskrivning

UTVECKLA MIGRANTERS KÄNNEDOM OM DEN LOKALA ARBETSMARKNADEN
Att integrera sig i ett nytt samhälle kan vara en mycket lång process om inte mottagarlandet har en bra struktur för att behoven hos den nyanlände. Många nyanlända har av olika anledningar svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden och/eller i samhället, den nuvarande flykting situationen gör utmaningen ännu större. Hållbara strukturer i olika processer för integration (ex. utbildning) måste implementeras för att identifiera och minska antalet barriärer som krävs för att bli en del av samhället. Detta kan bli möjligt genom en ordentlig struktureringen av informella kanaler som kan få nyanlända att lära sig mer om den lokala arbetsmarknaden och den lokala näringslivsmiljön.
Projektets huvuduppgift kommer att vara att ge de informella pedagogerna nya kompetenser och kompetenser för att utveckla mer effektiva sätt att engagerande både migranter och det lokala näringslivet.

Mål

Huvudsyftet med projektet är att utveckla innovativa strategier för att involvera näringslivet i processen för att inkludera migranter i det lokala samhället.
De specifika målen är enligt följande:
1. Att skapa nätverk mellan migranter och företag
2. Att öka rekryteringsbasen för lokala företag
3. Att öka kunskapen och medvetenheten om dynamiken i den lokala näringsmiljön och arbetsmarknaden

Projektet kommer att involvera informella utbildare för nyanlända personer med annan etnisk bakgrund, asylsökande och flyktingar. Tjänstemän i lokala myndigheter, företrädare för näringslivet, flyktingar och asylsökande.

Aktivitäter

Partnerskapet har identifierat följande uppsättning aktiviteter som nödvändiga för att uppnå projektets mål.
1) Samordningsmöten som syftar till att definiera projektets aktiviteter i detalj. Dessa möten kommer att vara användbara för att utvärdera resultaten och korrigera eventuella kritiska problem.
2) Att organisera två gemensamma personalutbildningshändelser som rör:
a.) Kommunikationsverktyg för att informera flyktingar, asylsökande och invandrare.
b.) Integrering av flyktingar på arbetsmarknaden och erbjuda stödnätverk.
3) Organisation av två seminarier på lokal nivå.
En intensiv spridningsaktivitet kommer att genomföras parallellt med intressenterna och syfta till att överföra de utbytta rutinerna. Ett spridningsseminarium arrangeras i varje land för att engagera intressenter och involvera dem i en testfas.
4) Slutlig presentation om innovativa metoder som baserats på de metoder som testades i föregående fas.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.