TAKE CARE LEARNING

2018 / 2020

TAKE CARE LEARNING

Beskrivning

Partnerskapet är samordnat av nätverket SERN och består av sex organisationer som är verksamma inom äldrevården och omfattar både lokala myndigheter och välfärdsbyråer. Projektet syftar på att förbättra personalkompetensen hos ergoterapeuter. De gemensamma behoven som fått organisationerna att vilja agera kan delas upp i tre kritiska delar:
1. Personalen som arbetar med äldre saknar specifika färdigheter som behövs för grundläggande ergoterapeut arbete.
2. Personalen som är involverad i utbildningen behöver bli bättre på att föra över kunskap gällande ergoterapeutiska metoder och generell information om området till de äldres familjer.
3. Personalen måste öka och sammanföra den europeiska dimensionen av organisationens verksamhet, förbättra sina professionella språkliga kompetenser för att få tillgång till en bredare mängd resurser och utbildningsmaterial.

Mål

Ett mobilitetsprojekt syftar till att erbjuda utbildningsmöjligheter i Sverige för italienska socialarbetare som är intresserade av att stärka yrkesprofilen som ergoterapeut.
Partnerskapet identifierade följande förbättringsområden som huvudmål för detta projekt:
1. Förbättra den instrumentala, interpersonella och systematiska kunskapen om organisationernas personal.
2. Att utveckla de färdigheter som informella vårdgivare kommer att behöva.
3. Att öka den europeiska dimensionen i de olika organisationerna.

6

Tematiska Område

32

Alla Projekt

26

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.