Styrelsen

Styrelsen

Mellan generalförsamlingens olika möten har styrelsen den högsta auktoriteten. Styrelsen består utav 22 medlemmar från 11 olika länder. Styrlsens uppgift är att implementera de strategiska riktningar som tagits fram av generalförsamlingen. Styrelsens uppgifter består också i huvudsak utav:

 1. Formulera och införa interna regler för nätverket.
 2. Formulera och föreslå nätverkets budget.
 3. Utnämna en ordförande och en vice ordförande av ledamöterna, dessa skall ej vara av samma nationalitet och dessutom, väljas utifrån ett roterande schema bland de svenska och italienska ledamöterna i styrelsen.
 4. Ange de prioriterade områdena för nätverket.
 5. Bestäma plats för nätverkssekratariatet.
 6. Utarbeta en årlig rapport baserad på nätverkets aktiviteter under det gångna året.
 7. Utnämna sekretariatets personal som föreslås av ordföranden.

Ordförande i styrelsen

Ordföranden har utslagsrösten i styrelsen. Styrelsens ordförande Ordförande för SERNs styrelse är organisationens juridiska företrädare, denne har ansvaret att leda generalförsamlingens möten och övervaka verksamheten i nätverkets sekretariat.

Ordförande väljs för ett tvåårigt mandat. Tidigare bestod styrelsens av följande personer:

 • Kent Ögren, rådgivare för region Norrbotten, från januari 2005 till april 2009
 • Roberta Mori, rådgivare för Emilia Romagna Regional Assembly och representant för provinsen Reggio Emilia och AICCRE Emilia-Romagna, från april 2009 till april 2013.
 • Eva Andersson, kommunfullmäktige i Norrköping och regionfullmäktige i Östergötalandsregionen, från april 2013 till maj 2017

För närvarande är ordföranden för SERNs styrelse Lubiano Montaguti (Meldola kommun), utsedd maj 2017 och bekräftade 2019. Vice ordförande är Gert-Inge Andersson  (Trollhättans kommun) .

Ordföranden och vice ordföranden sammansatte presidiet, som sammanträder ifall brådskande beslut måste fattas mellan styrelsemötena.

Styrelseledamöter 2019/2021

Sverige

 • Gert-Inge Andersson  – Trollhättans kommun  (Vice ordförande)
 • Monica Samuelsson – Ale kommun
 • Irma Görtz – Norrköping kommun
 • Cecilia Burenby – Mjölby kommun
 • Adam Johansson  – Falköpings kommun
 • Benny Augustsson – Vänersborgs kommun
 • Elisabet Vidman –Piteå kommun
 • Erik Östman –Linköpings kommun
 • Julie Tran –Östergötalandsregionen
 • Maria Nilsson – Västra Götalandsregionen
 • Emma Engelmark – Norrbottens Kommuner

Italien

 • Lubiano Montaguti – (Ordförande) Meldola Kommun
 • Norberto Vignali – Unione Pedomantana Parmense
 • Marco Monesi – AICCRE Emilia Romagna
 • Ferdinando De Maria– Parma Provins
 • Paola Guerzoni – Unione Terre d’Argine
 • Sara Londrillo – Bertinoro Kommun
 • Marcello Mendogni – ASP Ad Personam
 • Edmund Lanziner – Comunità Comprensoriale Oltradige Basso Atesina
 • Valerio Melandri – Forlì Kommun
 • Patrik Cavina– Imola Kommun
 • Silvia Miselli– Casalgrande Kommun

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.