Förvaltning - Förberedelse: från godkännande till startmöte

Online Webinar
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
HANDLEDARE
ginevra
Ginevra Roli
Projekt Samordnare- SERN
LÄNGD
2 timmar
NIVÅ
Medelnivå
AVGIFTER
Kursen är kostnadsfri

ALLMÄN INFORMATION

Kursbeskrivning
Kursen syftar till att ge lämpliga förberedelser för dem som samordnar ett projekt i den första fasen av genomförandet, den fas som följer efter anmälan om godkännande av projektet.
Lärandemål
I slutet av kursen kommer du att kunna ta de första stegen för att starta projektet, samla in partnerskapsavtal, läsa GANTT-tabellen, planera uppstartsmötet och alla relaterade aktiviteter.

KURSMATERIAL

Tillhandahållet material
Mallar för partnerskapsavtal
Krav
Inga krav
Språk
Kursen kommer att erbjudas på engelska och italienska.

KURSSCHEMA

05-09-22        MAN-NOT 01         online