PCM - Projektdesign workshop

Face to Face
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
UTBILDARE
Nicola Catellani
Nätverkskoordinator - SERN
LÄNGD

12 timmar

NIVÅ

Lätt

DELTAGARAVGIFTER

Avgift per deltagare

€ 180,00

ALLMÄN INFORMATION

Kursbeskrivning

Kursen ger en introduktion till begreppet projekt och de viktigaste delarna av Project Cycle Management- metoden. PCM är det tillvägagångssätt som EU-kommissionen förväntar sig att mottagarna av dess bidrag ska använda. De viktigaste faserna i projektcykeln kommer att presenteras och kopplas till SERN:s projektutvecklingsprocess.

Särskilt fokus kommer att läggas på de första faserna i projektcykeln: den förberedande planeringen och identifieringsfasen.

De viktigaste delarna av den vägledande programplaneringsfasen kommer att behandlas, t.ex. utarbetande av en gemensam bakgrundsbeskrivning och fastställande av intressenternas roll.

Kursen kommer också att behandla identifieringsfasen och i synnerhet kommer den att illustrera genom en steg-för-steg-metod hur man utvecklar de centrala delarna av ett projekt, t.ex. huvudproblem, mål, förväntade resultat och kärnverksamheter. Kursen kommer att visa hur man på ett enkelt sätt kan använda metoden för logiska ramar genom en process där man lär sig genom att göra.

Kursen kommer att baseras på en blandning av grupparbete och presentationer under sessionen med en stark praktisk dimension.

Lärandemål
I slutet av kursen kommer du att ha en omfattande förståelse för vad ett transnationellt projekt handlar om och för vikten av att ha en gemensam metodik, t.ex. en PCM, när du närmar dig EU-finansierade projekt. Du kommer att lära dig hur man effektivt startar en projektplaneringsprocess med hjälp av en tydlig uppsättning steg som lätt kan tillämpas i ditt lokala sammanhang och hur man utvecklar de viktigaste delarna av ett sammanhängande projektförslag baserat på behov.   Du får också lära dig att utveckla innehållet och fylla i ett step-by-step förslag inom ramen för SERN.  

KURSMATERIAL

Material som tillhandahålls

Läromedel (powerpoint slides) och formulär för vägledande programplanering.

Längd och språk 

Kursen kommer att pågå i två dagar och ges på engelska.

KURSSCHEMA

6 -7 September 2022

Linköping

Fyll i formuläret för att registrera dig

SERN - Project Design Workshop
Country
Which thematic area(s) are you interested in?
Skip to content