PCM - Utforming av Erasmus+ KA2 SAMMARBETSPROJEKT

Face to Face
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
HANDLEDARE
Nicola Catellani
Nätverkskoordinator - SERN
LÄNGD

12 timmar

NIVÅ

Nybörjare – Medelnivå

AVGIFTER

Kurdkof               Avgift per deltagare

PCM-COOP 01       200,00 €

DELTAGARE

Minst 5 deltagare

Högst 15 deltagare

ALLMÄN INFORMATION

Kursbeskrivning

PCM är den metod genom vilken EU-kommissionen förväntar sig att mottagarna av dess bidrag ska lämna in kvalitetsförslag. Kursen kommer att behandla formuleringsfasen (som är inriktad på att definiera förslagets innehåll och de detaljer som ska ingå i ansökningsformuläret) och i synnerhet kommer den att illustrera, genom en steg-för-steg-metod, hur man tar itu med de viktigaste avsnitten i ansökningsformuläret för Erasmusprogrammet. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt samarbetsprojekt för att man på ett lämpligt sätt ska kunna ta itu med de viktigaste utvärderingskriterierna som rör förslagets relevans, kvaliteten på projektets utformning och genomförande, kvaliteten på projektgruppen och arrangemangen för sammarbete samt projektets effekter och spridningen av projektresultaten. Kursen kommer också att visa hur man planerar en projektbudget och hur man för in uppgifterna i ansökningsformuläret.

Lärandemål

I slutet av kursen kommer du att lära dig hur du fyller i ansökningsformuläret för sammarbetsprojekt inom KA2 i Erasmusprogrammet och hur du tar itu med de viktigaste utvärderingskriterierna i formuleringsprocessen.

LÄROMEDEL

Tillhandahållet material

Läromedel (slides) och en pdf-kopia av ansökningsformuläret (med bilagor).

Krav

För att få maximal nytta av kursen rekommenderas deltagande i “Hur man läser en utlysning” och “PCM – Identifiering och logisk ram“.

Längd och Språk

Kursen kommer att pågå i två dagar och kommer att erbjudas på engelska. Simultantolkning är möjlig om minst 6 svenska deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra kostnad att debiteras.

KURSSCHEMA

  • 19/20-09-22       PCM-COOP 01        Face to Face *
  • 1/2-12-22       PCM-COOP 01        Face to Face *

* Orten kommer att annonseras senare

Skip to content