PCM - Identifiering och logisk ram

Face to Face
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
HANDLEDARE
Nicola Catellani
Nätverkskoordinator - SERN
LÄNGD

6 timmar

NIVÅ

Grundläggande – Medelnivå

AVGIFTER

Kurskod                    Avgift per deltagare

PCM-IP 01                    130,00 €

PCM-IP 02                   130,00 €

PCM-IP 03                   130,00 €

DELTAGARE

Minst 10 deltagare

Högst 15 deltagare

ALLMÄN INFORMATION

Kursbeskrivning

Kursen ger en introduktion till begreppet projekt och de viktigaste delarna av Project Cycle Management (PCM)- metodiken. PCM är den metod som EU-kommissionen förväntar sig att mottagarna av dess bidrag ska använda. Kursen kommer att behandla identifieringsfasen och i synnerhet illustrera genom en stegvis metod hur man utvecklar de centrala delarna av ett projekt, t.ex. huvudproblem, mål, förväntade resultat och kärnverksamheter. Kursen kommer att visa hur man på ett enkelt sätt kan använda metoden för logiskt ramverk genom en process av learning-by-doing.

Lärandemål

I slutet av kursen kommer du att lära dig att utveckla huvuddelen av ett sammanhängande projektförslag baserat på behoven. Kursen ger dig möjlighet att lära dig en metod som kan tillämpas inte bara på EU-finansierade projekt utan på alla typer av projektbaserat arbete.

KURSMATERIAL

Tillhandahållet material

Läromedel (slides) och formulär för förberedande programplanering.

Krav

För att få maximal nytta av kursen rekommenderas starkt att du deltar i kursen PCM förberedande programplanering eller introduktion till förberedande programplanering.

Längd och Språk

Kursen kommer att pågå under en dag och kommer att erbjudas på engelska. Simultantolkning är tillgänglig om minst 6 svenska deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra kostnad att debiteras.

KURSSCHEMA

  • 08-06-22       PCM-IP 02            Face to Face    Vänersborgs Kommun
  • 16-11-22         PCM-IP 03             Face to Face      Italien*
* Lokalen kommer att annonseras senare
Skip to content