PCM - Förberedande planering (Intro)

Online Webinar
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
UTBILDARE
Nicola Catellani
Netvärkskoordinator - SERN
LÄNGD

2 timmar

NIVÅ

Grundläggande

AVGIFT

Kursen är kostnadsfri.

ALLMÄN INFORMATION

Kursbeskrivning

Kursen ger en introduktion till begreppet projekt och de viktigaste delarna av Project Cycle Management (PCM)- metoden. PCM är den metod som EU-kommissionen förväntar sig att mottagarna av dess bidrag ska använda. De viktigaste faserna i projektcykeln kommer att presenteras och kopplas till SERN:s projektutvecklingsprocess. Särskilt fokus kommer att läggas på den första fasen i projektcykeln: Förberedande planering.

Mål

I slutet av kursen kommer du att ha en bättre förståelse för vad ett transnationellt projekt handlar om och för vikten av att ha en gemensam metodik, t.ex. PCM, när du närmar dig EU-finansierade projekt. Du kommer också att lära dig hur man tar fram ett steb-by-step projektförslag inom ramen för SERN.

KURSMATERIAL

Tillhandahållet material

Läromedel (slides)

Krav

Tillgång till SERN:s medlemsområde.

Språk

Kursen kommer att erbjudas på engelska.

KURSSCHEMA

27-06-22        PCM-INTRO 01             online