PCM - Utformning av småskaliga projekt Erasmus+ KA2

Face to Face
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
HANDLEDARE
federica
Federica Gravina
Projekt Samordanare - SERN
LÄNGD

12 timmar

NIVÅ

Nybörjare

AVGIFTER

Kurskod                    Avgift per deltagare

PCM-SMALL 01       200,00 €

PCM-SMALL 02      130,00 €

PCM-SMALL 03      130,00 €

DELTAGARE

Minst 5 deltagare

Högst 15 deltagare

ALLMÄN INFORMATION

Kursbeskrivning

PCM är den metod som EU-kommissionen förväntar sig att mottagarna av dess bidrag ska leverera kvalitetsförslag med. Kursen kommer att behandla formuleringsfasen (som fokuserar på att definiera förslagets innehåll och de detaljer som ska ingå i ansökningsformuläret) och i synnerhet kommer den att illustrera, genom en steg-för-steg-metod, hur man tar itu med de viktigaste avsnitten i ansökningsformuläret för Erasmusprogrammet KA2 Småskaliga projekt – dvs. de projekt som riktar sig till nybörjare i programmet och som därför har en lägre komplexitetsnivå. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt samarbetsprojekt för att man på ett lämpligt sätt ska kunna ta itu med de viktigaste utvärderingskriterierna som rör förslagets relevans, kvaliteten på projektets utformning och genomförande, projektgruppens och samarbetsarrangemangens kvalitet samt projektets effekter. Kursen kommer också att visa hur man planerar en projektbudget och hur man för in uppgifterna i ansökningsformuläret.

Lärandemål

I slutet av kursen kommer du att lära dig hur du fyller i ansökningsformuläret för småskaliga projekt inom nyckelåtgärd 2 i Erasmusprogrammet och hur du tar upp de viktigaste utvärderingskriterierna vid utformningen av förslaget.

KURSMATERIAL

Tillhandahållet material

Läromedel (slides) och en pdf-kopia av ansökningsformuläret (med bilagor).

Krav

För att få maximal nytta av kursen rekommenderas deltagande i “Hur man läser en utlysning” och “PCM – Identifiering och logisk ram“.

Längd och Språk

Kursen kommer att pågå i två dagar och kommer att erbjudas på engelska. Vid deltagande av minst 6 svenska deltagare kan simultantolkning också erbjudas.

KURSSCHEMA

  • 01/02-09-22              PCM-SMALL 01           Face to Face*
  • 21/22-11-22               PCM-SMALL 01          Face to Face*
* Lokal kommer att annonseras senare
Skip to content