Information
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

UTBILDNINGSSEMINARIUM OM KAPACITETSUPPBYGGNAD

Carpi, 16-18 Januari 2019

Om Projektet

SERN:s utbildningsprogram utgår från två huvudsakliga behov som upptäckts bland medlemmarna i SERN-nätverket:
1) Utrusta personalen i medlemsorganisationerna med planeringsfärdigheter som gör det möjligt att på ett effektivt sätt möta de utmaningar som utvecklingen av och deltagandet i EU-finansierade program (särskilt Erasmus+ och Europa för medborgarna) innebär.
2) Ge möjlighet att fördjupa projektplaneringsprocessen inom SERN genom att aktivt delta i planeringen av nya projektförslag och få större förtroende för de olika stegen i processen.

De viktigaste lärandemålen kommer att vara följande:

 • Vad projektcykelhantering är och varför det är ett viktigt metodologiskt verktyg för en effektiv projektutveckling och -förvaltning.
 • Intressenternas medverkan: hur man kan ta sig an deras medverkan i processen.
 • Användning av den logiska ramen som ett planeringsverktyg för ditt projekt.
 • De grundläggande delarna i formuleringen av Erasmus+-projekt: hur man inte blir rädd inför ett tomt ansökningsformulär.

Kursen samfinansieras av regionen Emilia-Romagna.

Aktiviteter

Programmet kommer att genomföras av sekretariatets personal och kommer att omfatta följande ämnen:

 • Introduktion till utveckling av EU-projekt och förvaltning av projektcykeln;
 • Europeiska program som är relevanta för deltagarnas arbetsområden;
 • Identifiering: fastställande av projektstrategin;
 • Logisk ram;
 • Verksamhetsutveckling och projektindikatorer;
 • Formulering: Introduktion;
 • Projektets relevans;
 • Kvaliteten på projektets utformning och genomförande;
 • Effekter och spridning;
 • Projektgruppens och samarbetsarrangemangens kvalitet
Skip to content