DEEDS Överföring Lab

DEEDS-projektet syftar till att införa ett helt nytt metodologiskt ramverk kring utvecklingen av transnationella utbytesprogram och möjligheter till rörlighet för gymnasieelever, där skolor tar på sig en mer aktiv roll i att driva processen samtidigt som de erbjuder högkvalitativa inlärningserfarenheter och säkerställer erkännande av den period eller de perioder som tillbringats utomlands. Gymnasieskolor kan spela en nyckelroll i utbildningen av framtida europeiska medborgare genom att tillhandahålla transnationella utbildningsvägar som kan ge dem färdigheter och kompetenser som banar väg för deras tillträde till europeisk högre utbildning. DEEDS strävanden är djupt rotade i EU:s ansträngningar att skapa ett europeiskt utbildningsområde senast 2025, där det är normen att spendera tid för att studera och lära sig utomlands.

Utbildningsverksamhet

Vi är glada över att kunna presentera våra utbildningsaktiviteter för att sprida resultaten från DEEDS-projektet till skolor och kommuner.

Transfer Lab fungerar som den kanal genom vilken vi strävar efter att sprida och göra dessa resultat tillgängliga och tillämpliga för utbildningsinstitutioner.

Dessutom erbjuder vår plattform en onlineutbildning för skolkommuner, främst inriktad på lärare och administrativ personal. Denna resurs underlättar deras arbete med att utveckla sina egna utbytesprogram och mobiliteter för studenter. Genom att dela med oss av dessa resultat och erbjuda stöd via Transfer Lab vill vi främja en samarbetsinriktad utbildningsmiljö och bidra till utvecklingen av det europeiska utbildningsområdet.

20 November 2023 - Östergötland

Delta i initiativet som anordnas i Linköping för att presentera resultaten av DEEDS-projektet.

7 December 2023 - Västergötland

Delta i initiativet som anordnas i Vänersborg för att presentera resultaten av DEEDS-projektet.

15 January 2024 - Parma

Kommer snart.

7 February 2024 - Ravenna

Kommer snart.

Skip to content