Information
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare- SERN

INSTITUTIONELL KAPACITETSUPPBYGGNAD.

Parma, Oktober - December 2019

Om Projektet

Främja medborgarskapet i Europeiska unionen genom att öka deltagandet i europeiska projekt.

Mål

Initiativ för institutionell uppbyggnad för att främja kunskapen om hur EU:s politik utformas och genomförs och för att stärka de lokala myndigheternas deltagande.

Kommunen Borgo Val di Taro, med provinsen Parma som projektpartner, fick ett bidrag från regionen Emilia Romagna för att utveckla initiativ för institutionell uppbyggnad för att främja kunskap om utformning och genomförande av EU-politiken och stärka de lokala myndigheternas deltagande.

Personal från SERN:s Sekretariat fungerade som utbildare i PCM.

Aktiviteter

Projektet utvecklades till fem utbildningsdagar för olika målgrupper:

  • Tre dagar ägnades åt att utveckla den operativa kapaciteten för tekniker och tjänstemän vid offentliga myndigheter utifrån presentationen av PCM för planering av nya europeiska projekt (23 oktober, 31 oktober och 7 november 2019).
  • En dag avsedd för kommunernas ledare om utveckling av strategisk kapacitet på det transnationella området (19 november 2019).
  • En dag avsedd för intressenter för att utveckla deras roll i europeiska projekt (13 december 2019).

I projektet deltog totalt 90 personer från 9 organisationer i Parmaområdet.

Projektresultat

Med utgångspunkt i målet att visa på möjligheterna att delta direkt i EU:s liv genom att genomföra europeiska projekt i frågor som rör medborgarnas behov och prioriteringar har fem projektidéer utarbetats inom välfärds- och äldreområdet, miljöområdet och området territoriell utveckling och turism. Dessa förslag är ett viktigt konkret resultat av utbildningsprocessen och de är användbara för att lämna in projekt inom Erasmus+ och programmet “Europe for Citizens”.

Skip to content