DEMETER

2018 / 2020

DEMETER

Beskrivning

’’Developing interdisciplinary Methodologies in Education Through Enhanced Relationship between schools and farms’’ är en titel som uttrycker behovet av att integrera skolor med lantbruket. Gårdsmiljön är en utmärkt pedagogisk plats för att skapa motivation och intresse för området samt ge en djupare och mer praktisk inlärning. Aktiviteter som att lära sig odla, använda språk som ett verktyg, gå runt på en farm och låta sig testa fram förbättrar minnes och inlärningsförmågan. Kognitiva förmågor som erhålls i klassrummet är mer troligare att glömmas bort vid ett senare skede.

Dessutom så kommer alla partners från landsbygden och är intresserade av att ge sina lokalsamhällen nya impulser genom att främja relationerna mellan intressenterna i sina system (skolor, företag och statliga myndigheter). Barn behöver se sig om och utbilda sig för att uppskatta fördelarna och skönheten i de ställena de bor på och där deras resurser skapas. Detta kan hjälpa att sporra framtida engagemang för lokalsamhället samt entreprenörskap och därmed även förhindra avfolkning i landsbygden.

Mål

Det övergripande målet är att förbättra kvaliteten på skolutbildningen genom ett ökat samarbete mellan skolor och gårdar. Specifika mål som fastställts av parterna är:

-att inom ramen för skolplanen ge mer rum för gårdarna som ett pedagogiskt forum för att kunna erbjuda en bredare utbildning som rör bland annat processen från jord till bord, miljömedvetenhet och hälsa.

-att förbättra undervisningsförmågan bland skollärare och utbildare inom lantbruk genom att utbyta, sammanslå och utveckla metoder som är lämpliga för nyttig lantbrukserfarenhet.

att skapa en interaktion mellan utbildning, institutioner, företag och forskning för att förbättra utbildningen.

Projektresultat/Produkter

De två främst förväntade resultaten kommer att vara utvecklingen av två innovativa outputs:

  1. En verktygslåda för en ämnesöverskridande undervisningsmetodik baserad på samarbete mellan skolor och gårdar. Detta kommer att ske på fyra språk (engelska, svenska, italienska och portugisiska) och det kommer möta kunskapskraven i berörda ämnen som lärs ut under ett skolår via samarbete med lantbrukare.
  2. Riktlinjer som syftar till att underlätta användningen av ovan nämnda verktygslåda i andra skolor och andra länder.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.