Publikationer från EU- projekt

Administrative and Organisational Package

The self-assessment guide

The Study Plan Model

Training course on capacity building

The self-assessment guide

Methodology

Mapping Analysis

Mapping Analysis

PLAYING

Methodology

Handbook of Gender Mainstreaming -Strategies and Practices

Guidelines for a gender sensitive communication

Training Needs Analysis

The self-assessment guide

VET Green Curriculum using Augmented Reality Technology

Simulation-based training package

Guidance for organisations

SYNERGY AUDIT

Methodology

SYNERGY AUDIT

Guidance for SME

SYNERGY AUDIT

Final publication

PART HER

Final publication

BrandEU cover

BRAND EU

Guidelines

Interdisciplinary Methodology

Training

DEMETRA

Utbilda utbildaren
Handbok

DEMETRA

Vägledning för utveckling och uppvärdering av friluftsområden

Broschyr om god praxis

De viktigaste faktorerna för att integrera migranter på arbetsmarknaden

DEKOLLA

Uppbyggnad av åtgärder för vägledningstjänster för ungdomars sysselsättning

BAGS4YOUTH

Verktygslåda

Handbok för mottagande och integration av flyktingar

Rural Europe Network

ren cover

Dela erfarenheter. Erkänna lärandet.

SEAL REGIO

Det europeiska nätverket för politik och vänortsverksamhet på området internationella relationer

Planeringsprocessen för det tematiska nätverket

Nätverk för familjestöd i politiken för äldreomsorg

ELCANET

Riktlinjer för politik och åtgärder för seniorer

Riktlinjer för att öka användningen av ekologisk mat i skolor

ECOFOOD

Riktlinjer för förvaltning av nätverk av vänorter

mantt

Att skapa kreativa sammanhang

CREANET

Innovation inom lokal utveckling

TWINNOVATE

Förbättrad planering och förvaltning av nätverk av vänorter

Utveckling av en gemensam strategi för kvalitet inom äldreomsorgen och utbildningstjänsterna

Quality Cities

Lokalt immateriellt kulturarv för en hållbar turism

Hållbar turism

Skip to content